Adopsjon, (av forstavelsen ad- og 'optio', latinsk for 'velge'), det å anta en person som sitt eget barn.

Adopsjonsreglene har vi i lov av 28. februar 1986. Loven bygger på det grunnprinsipp at adoptivbarnet skal ha samme rettsstilling som egnefødte barn. Adopsjon skjer ved bevilling fra Barne, - ungdoms- of familiedirektoratet. En slik bevilling kan bare gis når det antas at adopsjonen vil bli til gagn for barnet.

Det kreves at den som søker om å adoptere enten ønsker å oppfostre barnet eller har oppfostret det, eller at det foreligger en annen særlig grunn til adopsjonen. Bevilling til å adoptere kan bare gis til personer som har fylt 25 år. Når sterke grunner taler for det, kan imidlertid bevilling gis til den som har fylt 20 år. En som er gift eller samboer, kan bare adoptere sammen med sin ektefelle eller samboer. Andre enn ektefeller og samboere kan ikke adoptere sammen. Den ene ektefelle, samboer eller registrerte partner kan med samtykke fra den andre ektefelle, samboer eller registrerte partner adoptere dennes barn (stebarnsadopsjon). Hvis ektefellene, samboerne eller de registrerte partnerne er av samme kjønn og barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat, forutsetter  stebarnsadopsjon at barnets opprinnelsesland tillater slik adopsjon.

Den som skal adopteres er det ingen maksimumsalder for, men den som har fylt 12 år kan ikke adopteres uten eget samtykke. En som er under 18 år, kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller dem som har foreldreansvaret. Et slikt samtykke kan ikke gis før to måneder etter at barnet er født. En far eller mor som ikke har del i foreldreansvaret, skal såvidt mulig få uttale seg når vedtaket om adopsjon blir gjort. I barnevernsaker kan fylkesnemnda frata foreldrene foreldreansvaret og samtykke til adopsjon i foreldrenes sted.

Ved internasjonale adopsjoner skal søknaden om adopsjon avgjøres i Norge hvis søkeren har bopel her i riket. Søknaden skal alltid avgjøres etter norsk rett. Hvis det søkes om adopsjon av utenlandske barn under 18 år, skal det ved avgjørelsen legges vekt på om adopsjonen vil ha gyldighet også i det fremmede land som søkeren eller barnet har så sterk tilknytning til at det ville medføre betydelig ulempe for barnet om adopsjonen ikke ble gjeldende der.

Det er forbudt for privatpersoner å drive adopsjonsformidling. Organisasjoner kan få tillatelse fra departementet.

Opplysninger om adopsjonsformidling fås på det lokale kommunale sosialkontor, hos fylkesmannen, barnevernskonsulenten i fylket eller Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

Ved adopsjonen får adoptivbarnet og dets livsarvinger (barn, barnebarn) samme rettsstilling som om adoptivbarnet hadde vært adoptivforeldrenes egenfødte barn. Alle de plikter foreldrene har overfor egne barn, får de overfor adoptivbarnet. Dette har videre arverett, odelsrett og åsetesrett etter adoptivforeldrene og deres slekt – prioriteten regnes imidlertid etter adopsjonstidspunktet og ikke fra barnets fødsel. Ved adopsjonen faller rettsforholdet til den opprinnelige slekt bort. Har en ektefelle adoptert den andre ektefelles barn, får barnet samme rettsstilling i forhold til ektefellene som om det var deres felles barn. Adoptivbarnets statsborgerskap blir ikke endret ved adopsjonen. I adopsjonsbevillingen kan det videre treffes særskilte bestemmelser om adoptivbarnets religiøse oppdragelse. En adopsjonsbevilling skal anmerkes ved adoptivbarnets navn i folkeregisteret og i de andre offentlige protokoller som departementet bestemmer.

Et adopsjonsforhold kan ikke oppheves.

Så snart det er tilrådelig skal adoptivforeldrene fortelle adoptivbarnet at det er adoptert. Fra barnet er fylt 18 år, har det krav på å få opplyst fra myndighetene hvem de opprinnelige foreldrene er.

I alt Norske barn Utenlandske barn
1975 911 615 296
1980 923 636 287
1985 774 335 439
1990 855 283 572
1995 898 284 614
2000 792 133 659
2005 890 186 704
2010 528 185 343

Norske adopsjoner 2010 etter barnets tidligere statsborgerskap

Land Antall
Norge 185
Kina 88
Colombia 71
Sør-Korea 47
Etiopia 34
Sør-Afrika 22
India 12
Chile 12
Fillipinene 10
Ungarn 9
Andre 38

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.