Rådighetsdel, den formue en ektefelle eier ved inngåelsen av ekteskapet eller senere erverver. Hovedregelen er at ektefellene har fri rådighet over sin egen rådighetsdel, se ekteskap (ektefellers formuesforhold). Gjelder også ved registrert partnerskap.