Sverdsiden, mannsside, en persons etterkommere gjennom de mannlige descendenter; motsatt: spinnesiden. Jf. agnater.