Spinnesiden, kvinnesiden, var en persons etterkommere gjennom de kvinnelige descendenter i motsetning til manns- eller sverdsiden. Se agnater og kognater.