Utenfor det økonomiske område oppstiller norsk rett ingen regler om ektefellenes forhold til hverandre. Man har ansett det personlige forhold mellom ektefeller som lite egnet for lovregulering. Et ekteskap har ikke bare virkning mellom ektefellene. Sivilstatus kan ha betydning innen en rekke andre rettsområder, som skatterett, trygderett, konsesjonslovgivning. Om ekteskapets oppløsning, se separasjon og skilsmisse.