Utenfor det økonomiske området oppstiller ikke norsk rett noen regler om ektefellenes forhold til hverandre. Man har ansett det personlige forholdet mellom ektefeller som lite egnet for lovregulering. Et ekteskap har ikke bare virkning mellom ektefellene. Sivilstatus kan ha betydning innen en rekke andre rettsområder, som barnerett, skatterett, trygderett, konsesjonslovgivning. Om ekteskapets oppløsning, se separasjon og skilsmisse.