Bidragsplikt, fars eller mors plikt til å yte økonomisk bidrag til oppfostring av barn som han eller hun ikke bor fast sammen med. Også om eventuell plikt til underholdsbidrag til ektefelle, særlig etter separasjon og til tidligere ektefelle etter skilsmisse. Se farskap og underholdsbidrag.