Heimanfylgje, i gammel norsk rett det en kvinne brakte med seg inn i ekteskapet hjemmefra. Sammen med det hun fikk av mannen utgjorde heimanfylgje hennes særeie.