Bibliotek

Bibliotek er en bygning eller et lokale hvor bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og er en demokratisk arena, der borgerne har mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring. Det bidrar til heving av digital kompetanse og informasjonskompetanse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Aud Gjersdal

Universitetet i Bergen

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Klassifikasjon og indeksering

Inneholder 170 artikler:

Å

  1. AACR