Bibliotek

Bibliotek er en bygning eller et lokale hvor bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Bibliotek

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Klassifikasjon og indeksering

Inneholder 169 artikler:

Å

  1. AACR