Christian Walter Bruun var en dansk bibliotekar og historiker, samt mangeårig sjef for Det Kongelige Bibliotek. Han grunnla Bibliotheca Danica, hovedverket i eldre dansk bibliografi, og besørget blant annet en utgave av Holbergs epistler.