Emneportal, organisert oversikt over Internett-ressurser, hvor det er mulig å finne frem til informasjonsressursene ved hjelp av et emnehierarki. Det forutsettes en faglig kvalitetskontroll i utvelgelsen av ressurser. Emneportalen kan omfatte ressurser fritt tilgjengelig og betalingsressurser.