Et verk som både inneholder en kortfattet levnetsbeskrivelse og en fortegnelse over vedkommendes litterære produksjon. Et verk som behandler mange personer på den sistnevnte måten, kalles gjerne forfatterleksikon. Se bibliografi og forfatterleksikon.