Juul Dieserud var en norsk-amerikansk bibliotekar og litterat. Han utvandret i 1892 til Amerika, og var i perioden 1900-33 ansatt ved Library of Congress. Dieserud skrev Norse Discoveries in America (1901), hvor han sluttet seg til Gustav Storms syn på oppdagelsen av Amerika, og et historisk-bibliografisk verk: Scope and Content of the Science of Anthropology (1908).