Bibliotekdirektør var i perioden 1949–2002 tittel for lederen av Statens bibliotektilsyn. Stillingsbetegnelsen brukes også på leder av større fagbibliotek, blant annet ved universitetsbibliotekene.