Fédération Internationale de Documentation var en organisasjon som hadde til formål å fremme det internasjonale samarbeidet innen bibliografi og dokumentasjon. FID ble grunnlagt i 1895 med hovedsete i Haag, og opphørte i 2002.