Aristarkhos fra Samothrake var en gresk filolog, og leder av biblioteket i Alexandria. Han dyrket studiet av den eldre greske litteraturen, besørget utgaver (især en grunnleggende utgave av Iliaden og Odysseen) og skrev kommentarer (angivelig over 800). Av hans verker er bare mindre fragmenter bevart, men gjennom kommentarer, såkalte skolier, til Homer får vi innblikk i hans arbeidsmåte.