Klassifikasjon er ei samanstilling av ting eller omgrep i grupper eller klassar etter kor like dei er. Ordet klassifikasjon vert også brukt om resultatet av ei slik samanstilling. Klassifikasjon speler ei viktig rolle både i det daglege og i vitskapleg samanheng, for å få oversikt og vinna innsikt og forståing.I bibliotek (og arkiv) vert dokument klassifisert etter kva dei handlar om. Hele artikkelen