Katalogisere er å lage en fortegnelse over noe. I denne sammenheng dreier det seg om publikasjoner. Katalogiseringen i bibliotek følger internasjonale katalogiseringsregler som AACR og RDA.