Ansvarsbibliotek, bibliotek som hadde nasjonalt ansvar for å dekke etterspørselen etter utenlandsk faglitteratur og behovet for dokumentasjon innen et fagområde. Ordningen ble etablert i 1984 og omfattet sju fag- og forskningsbibliotek. Det enkelte fagbibliotek er nå, takket være den teknologiske utviklingen, i stand til å skaffe utenlandsk faglitteratur på egen hånd.