URN, entydig og varig identifikator for en digital ressurs. Mens en URL viser til dokumentets adresse, viser URN til dokumentets unike navn.