Karen Brahe var en dansk boksamler. Arvet i 1681 sin slektning Anne Gjøes samling av dansk litteratur og dyrket etter det samlevirksomhet på dette felt systematisk, også mange håndskrifter ble hun eier av. Hun testamenterte samlingen (3500 bind og 400 håndskrifter) til Odense adelige frøkenkloster. Karen Brahes bibliotek er det mest verdifulle og best bevarte, gamle danske privatbibliotek.