Allmuebibliotek, forløper til folkebibliotekene i Norge. Redskap for opplysningsvirksomhet og demokrati. Henrik Wergeland var en drivkraft bak opprettelsen av allmuebibliotek i Norge fra 1830-årene.