Faktaboks

Anton Aure

Anton Magnus Aure

Fødd
15. januar 1884, Fræna, Møre og Romsdal
Død
18. juli 1924, Asker
Verke
Bibliograf
Familie

Foreldre: Bonde og poståpner Jakob Sivertson Aure og Beret Pedersdatter Orten (1848–1901).

Gift 1) 08.10.1911 med Hallgerd Malmfrid Kristensdatter Røsok (20.08.1887–23.05.1913), datter av bonde Kristen Knutson Røsok (1827–1913) og Ingeborg Olsdatter Uri; 2) 28.03.1918 med Marta Johanne Aadna (1898–1919), datter av bonde Johan Sørenson Aadna (1849–1920) og Maren Klovholt.

Anton Aure
Anton Magnus Aure (1884–1924) var ein norsk lærar, målmann, redaktør, boksamlar og bibliograf.
Av /Nynorsk kultursentrum.

Anton Aure var lærar, boksamlar og bibliograf. I 1919 vart han statsstipendiat. Han bygde opp Norsk Boksamling, ei privat boksamling over alt som var trykt på nynorsk.

Han gav ut Nynorsk boklista. Skrifter i bokform på norsk – bygdemål og landsmål, 1646–1915 og 1916–20 (to bind, 1916–21). Dette verket registrerer nesten all landsmålslitteratur på meir enn fire sider i perioden 1646–1920 og inneheld over 4600 titlar.

Det Norske Samlaget kjøpte boksamlinga, og dessutan ein autograf- og ei brevsamling i 1925 (deponert i Ivar Aasen-tunet i Ørsta). Aure gav mellom anna ut Kvinnor i den nynorske bokheimen (1916) og starta og redigerte tidsskriftet Ung-Norig (1918–1924).

Bakgrunn

Aure voks opp i eit utprega bondemiljø og var innstilt på å følgje slektstradisjonen. Men allereie under eit opphald på Møre folkehøgskule vart interessa for nynorsk språk og litteratur vekt. Denne interessa voks under åra på Volda lærarkule, og då han etter eksamen 1911 kom ut i praktisk lærargjerning, brukte han all tid han kunne avsjå til å dyrke interessa for målsaka.

Begeistringa for den nynorske målreisinga tok hos Aure form av stor samleiver, og han sette seg tidleg mål om å samle alt som var trykt på bygdemål og nynorsk og lage ein bibliografi over det. Lærargjerninga førte han til Vestnes og Smøla på Møre, til Flekkefjord i Agder og til sist til Skien i Telemark.

Helsa hans var dårleg. Tidleg mista han mor si og to eldre søsken, og seinare båe konene sine og ei dotter etter kort tids ekteskap, alle i tuberkulose. Sjukdommen hadde òg ramma han sjølv og han døydde berre 40 år gammal.

Nynorsk boksamling

Ex Libris
Ex libris for «Norsk Boksamling», teikna av Gerhard Munthe
Ex Libris
Av .

I den korte tida Aure kunne arbeide for kongstanken sin, fekk han utretta utruleg mykje. Boksamlinga voks i desse åra til over 2000 bind, og han fekk i løpet av fem år registrert 3000 titlar, som utgjorde første bind i hovudverket: Nynorsk boklista. Skrifter i bokform på norsk – bygdemaal og landsmaal – 1646–1915.

I 1919 fekk han statsstipend til «nynorsk bibliografisk og litteraturhistorisk granskings- og registreringsarbeid». Då kunne han forlate lærargjerninga si og ta med seg arbeidet sitt til Universitetsbiblioteket i Kristiania, der han blei knytt til Norske avdeling. Bind 2 av Nynorsk boklista, som dekte perioden 1916–1920, kom ut 1921.

I 1918 starta Aure tidsskriftet Ung-Norig. Maanadskrift paa norsk maal. Det blei gitt ut på Erik Gunleiksons landsmålsforlag i Risør og hadde alt frå starten 650 abonnentar. Tidsskriftet fortsette etter at Aure døydde, og gjekk inn med 9. årgang (1935).

Nynorsk boklista blei vidareført med 2 nye bind 1926 og 1942, redigert av Olav Dalgard og Arne Gallis. Av Aures andre forfattarskap kan nemnast Kvinnor i den nynorske bokheimen, Dei nynorske bladi og Prestar som talar nynorsk. Stutte livssogor med ei innleiding um norsk mål i kyrkja.

Ungdomsdraumen om å lage eit nynorsk forfattarleksikon som skulle samanfatte alt det han hadde samla, rakk han ikkje å fullføre. Hans store og svært verdifulle bibliotek, som 1923 var på 6000 bind, finst i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Tre år etter at han døydde blei det reist ein minnestein over Anton Aure i barndomsbygda hans. Den ber innskrifta:«Du samla og gøymde den arven som andre spreidde og gløymde.»

Utgjevingar

Nynorsk bokliste
Første bandet kom i 1916 og hadde tittelen Nynorsk boklista. Skrifter i bokform paa norsk – bygdemaal og landsmaal – 1646–1915 samla og utarbeidd av Anton Aure.
Nynorsk bokliste
Av .

Publiserte verk

 • Lauv og lyng. Smaae sogor og dikt, Molde 1908
 • Kvinnor i den nynorske bokheimen. Stutte livsskildringar, 1916
 • Nynorsk boklista. Skrifter i bokform paa norsk – bygdemaal og landsmaal – 1646–1915, 1916
 • 'Syn og segn' i 25 aar, særtrykk av SogS, 1919
 • Nynorsk boklista. Skrifter i bokform paa norsk – bygdemaal og landsmaal – 1916–20, bd. 2, 1921
 • Ungdom og bøker. Eig liti rettleiding for norsklynd ungdom som vil faa seg eigi boksamling, Bergen 1923
 • Norskt Bladmannalag gjenom 10 aar – 1913–1923. Dei norske bladi gjenom 65 aar 1858–1923. Biografiar av norske bladmenn (sm.m. Hans Aarnes), Bergen 1923
 • Prestar som talar nynorsk. Stutte livssogor med ei innleiding um norsk mål i kyrkja, 1924
 • Ung-Norig. Maanadskrift paa norsk maal, Risør 1918–24

Ikkje-publisert materiale

 • Aures notat og forarbeid til eit planlagt nynorsk forfattarleksikon finst i den såkalla «Auresamlinga» ved Nasjonalbiblioteket. Etter at Aure døydde blei boksamlinga hans og etterlatne papir kjøpte av Det Norske Samlaget, men samlinga blei seinare deponert i Universitetsbiblioteket i Oslo

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

Publiserte kjelder

 • W. Keilhau: biografi i NBL1, bd. 1, 1923
 • G. Indrebø: «Anton Aure», i 17. Mai, 19.07.1924
 • H. Rytter: «Anton Aure», i Ung-Norig, 1924, s. 202–211
 • H. Sæland: «Anton Aure», i Norsk aarbok 1924
 • O. Dalgard: For Folkeoplysning, 1925
 • W. Munthe: «Anton Aure», i Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1925
 • S. Skard: «Anton Aure», serprent av Ung-Norig 1935
 • E. Moen: «Anton Aure», i Romsdal Sogelag. Årsskrift, 1960
 • I. Stegane: «Anton Aure – den nynorske bibliografen», i Romsdal Sogelag. Årsskrift 1984, s. 41–46
 • E. Nicolaysen. «Auresamlinga i Nasjonalbiblioteket», i Bokhistorie. Bibliotekhistorie 2023, s. 83-92

Ikke-publiserte kjelder

 • Bio-bibliografiske opplysningar (forfattarskjema som Aure nytta til alle forfattarar i verket sitt Nynorsk boklista), 3 bd.; NBO

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg