dokumentasjon (formidling av informasjon)

Artikkelstart

Virksomhet knyttet til det å finne frem og legge til rette for brukeren informasjon som ligger lagret i dokumenter uansett medium (trykksak, lydopptak, film, videogram, magnetbånd, diskett, databasepost, m.m.), og som brukeren i en gitt situasjon antas å ville få bruk for, særlig i forbindelse med forskning og dens anvendelse, studier o.l.

Faktaboks

Uttale
dokumentasjˈon
Etymologi
fra fransk, av latin

Dokumentasjon omfatter lokalisering og anskaffelse av dokumenter, strukturering, registrering, lagring, gjenfinning og videreformidling av informasjonen. I en noe snevrere betydning brukes dokumentasjon om selve tilretteleggelsen og presentasjonen av informasjonen for brukeren, særlig når den skal imøtekomme relativt høyt spesifiserte eller individuelle behov og foretas av personer som har faglige forutsetninger for en vurdering og «siling» av materialet (dokumentalist, fagreferent, informasjonsressursforvaltning).

Som følge av forskningens ekspansjon og differensiering og den informasjonsmengden som skapes gjennom dette, er dokumentasjon blitt en stadig viktigere betingelse for rasjonell problemløsing og organisering av videre forskningsinnsats. Spesielt for teknikk og industriell forskning finnes egne informasjonssentre som driver aktiv dokumentasjon uten å bygge opp egne dokumentsamlinger, også til dels på kommersiell basis («information brokers»). Ellers foregår dokumentasjon i fag- og forskningsbibliotek, så vel offentlige som private, dels på grunnlag av egne registreringer, dels ved hjelp av internasjonale bibliografier, referatorganer og databaser for de enkelte fagområder. Dokumentasjon av avsluttet forskning er også tilgjengelig gjennom generelle databaser som feks. Oria/Cristin, samt også NORA, som dekker innholdet i institusjonelle arkiv.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg