Satellitter og baner

Kunstig satellitt er en gjenstand som er plassert i bane rundt et himmellegeme. En satellitt er et naturlig legeme som går i bane rundt et himmellegeme. Satellitter har mange bruksområder, for eksempel telekommunikasjon, overvåking av vær, eller jordobservasjon. . Hele artikkelen