Satellitt er eit objekt som går i bane rundt ein himmellekam. Ein satellitt kan anten vere naturleg (ein måne) eller kunstig (plassert i bane av menneske). I daglegtale blir ordet satellitt oftast brukt om kunstige satellittar, og denne artikkelen handlar om kunstige satellittar.Satellitter har fleire ulike bruksområde, til dømes fins kommunikasjonssatellittar, jordobservasjonssatellittar og navigasjonssatellittar. Hele artikkelen