Keplerbane, innenfor himmelmekanikken uttrykk brukt om kjeglesnittbane, dvs. bane med sirkel-, ellipse-, parabel- eller hyperbelform som oppfyller Keplers tre lover.