Geostasjonær overføringsbane, den sterkt ellipseformede banen en satellitt beskriver når den skal plasseres i en geostasjonær bane. Overføringsbanens apogeum ligger i eller meget nær høyden for en geostasjonær bane, og satellitten blir geostasjonær når det ved passering av apogeum foretas en nøyaktig rakettmotoravfyring.