Kosmos, omfattende serie sovjetiske/russiske satellitter for vitenskapelige, praktiske, tekniske og ikke minst militære formål, innledet med Kosmos 1, 16. mars 1962. I den første tiden var flere forløpere for og prøveutgaver av bemannede romfartøyer. Kosmos 110, skutt opp 22. februar 1966, hadde f.eks. med to hunder som ble brakt ned i god behold etter 22 døgn i rommet. Kosmos 186 og 188 prøvde sammenkoblingssystemet for Sojus-romfartøyene, og gjennomførte 30. oktober 1967 den første automatiske møte- og sammenkoblingsoperasjon i rommet. Kosmos 954, en militær satellitt for skipsovervåkning ved hjelp av radar, falt 24. januar 1978 ned over det nordvestlige Canada og spredte ca. 50 kg anriket uran fra en kjernereaktor i kraftforsyningssystemet over et stort område. Det var til utgangen av første halvår 2015 skutt opp 2506 Kosmos-satellitter.