Bakkespor, romteknisk uttrykk som angir den vertikale projeksjon på jordoverflaten av en satellitts eller et romfartøys bevegelse i bane rundt Jorden.