Nanosatellitt, betegnelse på satellitter med en oppskytningsmasse i området 1-10 kg.