Aeropause, overgangsområde mellom atmosfæren og rommet, definert i forhold til spesielle funksjoner. Fra et biologisk synspunkt inntrer aeropausen ved den høyde der atmosfæren ikke er tilstrekkelig for pustefunksjonene (5–10 km), fra flyteknisk synspunkt der den ikke kan holde oppe fly (10–30 km), fra romteknisk synspunkt der den ikke virker nevneverdig bremsende på en satellitt eller et romfartøy (150–200 km).