Poljot, sovjetiske satellitter utstyrt med vitenskapelige instrumenter og rakettmotorer som gjorde det mulig å endre både banehøyde og ekvatorvinkel. Poljot 1 ble skutt opp 1. nov. 1963 og regnes for den første manøvrerbare satellitt.