Synkron bane, bane rundt et himmellegeme med samme rotasjonsretning og med en omløpstid lik himmellegemets rotasjonsperiode. Hvis baneplanets ekvatorvinkel er 35°, vil f.eks. en satellitt i løpet av et døgn beskrive et langstrakt åttetall der knuten ligger ved ekvator og toppen av løkkene henholdsvis over 35° nordlig og sørlig bredde. Dersom banen er nær sirkelformet og ekvatorvinkelen 0°, har man en stasjonær bane. Hvis himmellegemet er Jorden, blir betegnelsen geosynkron eller jordsynkron bane, eventuelt geostasjonær bane. Første satellitt i en geosynkron bane var USAs Syncom 2 (se Syncom).