Hohmann-bane er en del av elliptisk bane benyttet av f.eks. romsonder når overføringen mellom to omtrent sirkelformede baner (planetbaner) skal gjøres minst mulig energikrevende. Hohmann-banen tangerer de to sirkelformede banene på en linje gjennom sentrallegemets (Solens) midtpunkt.