Geostasjonær bane, tilnærmet sirkelformet bane for satellitt som beveger seg i ekvatorplanet med jordrotasjonen og med en omløpstid på ett stjernedøgn (23 h 56 min 4 s). Banehøyden blir dermed ca. 35 800 km. Benyttes særlig av kommunikasjonssatellitter, enkelte typer jordobservasjonssatellitter og militære varslingssatellitter. En satellitt i en perfekt geostasjonær bane er ubevegelig i forhold til jordoverflaten. Denne banen er en spesiell variant av synkron bane (også kalt geosynkron eller jordsynkron bane).