Synkron satellitt, satellitt i synkron bane rundt et himmellegeme. Er himmellegemet Jorden, snakker man om en geosynkron eller jordsynkron bane.