Intersatellittlink, radio- eller laserforbindelse mellom to eller flere satellitter i bane uten å gå via en bakkestasjon.