Søk- og redningssatellitter, satellitter som kan videreformidle nødssignaler fra f.eks. havarerte fly eller skip. Signalene kan bearbeides i satellitter eller på bakken for å skaffe posisjonsdata. Det mest kjente satellittsystemet er COSPAS/SARSAT, som vanligvis består av tre russiske COSPAS og tre amerikanske SARSAT (eng. Search and Rescue Satellite-Aided Tracking System) satellitter i polare baner. Bakkestasjoner er spredt rundt Jorden; bl.a. finnes én ved Tromsø Satellittstasjon. Se også nødpeilesender og redningstjenesten.