Friflyger, romfartøy, normalt ubemannet, som utplasseres i jordbane av f.eks. en romferge for senere å bli betjent, hentet inn eller tatt med ned. En friflyger vil ved uforstyrret operasjon egne seg til bl.a. materialeksperimenter og/eller -produksjon.