Omløpstid, tiden mellom hver gang f.eks. en satellitt i jordbane krysser en bestemt lengdegrad.