Orbitalsonde, romsonde konstruert for å gå i bane rundt et mål-himmellegeme.