Sirklingshastighet, den minste hastighet som må til for å få et legeme inn i bane rundt et himmellegeme. For Jorden er sirklingshastigheten 7,9 km/s ved jordoverflaten, lavere høyere opp.