Gravitasjonsgradientstabilisering, uttrykk brukt innen romterminologien om en passiv stabilisering av langstrakte romfartøyer eller satellitter i bane rundt Jorden eller et annet større himmellegeme. Utføres ved å rette inn fartøyet slik at lengdeaksene peker mot Jordens eller himmellegemets sentrum. Hvis ingen andre krefter virker, vil den lille forskjellen i gravitasjonskraftens størrelse nederst og øverst (gravitasjonsgradienten) være tilstrekkelig til å holde romfartøyene eller satellittene i stabil posisjon i forhold til vertikallinjen.