Stasjonær bane, sirkelformet satellittbane i ekvatorplanet rundt et primærlegeme. Satellitten følger rotasjonsretningen, og banehøyden er slik at den hele tiden står i ro i forhold til et punkt på primærlegemets overflate. Når primærlegemet er Jorden, snakker man om en geostasjonær bane og en geostasjonær satellitt.