Satelloide, kunstig satellitt i bane som ligger i de øvre deler av et himmellegemes atmosfære og som derfor jevnlig må benytte en eller flere rakettmotorer for å holde seg oppe.