Solsynkron bane, begrep benyttet innen romterminologien om en satellittbane med den egenskap at satellitten passerer en gitt breddegrad til to faste lokale tider (en for nordgående og en for sørgående passering). Oppnås ved at satellittens baneplan dreier seg østover ca. 1° per dag slik at samme vinkel i forhold til sollyset opprettholdes. Dreiningen forårsakes av Jordens flattrykte form, og er knyttet til banens ekvatorvinkel. Ekvatorvinkelen må være større enn 90° (retrograd bane), og øker med banehøyden.