Unnslipningshastighet, den minimumshastighet et objekt må ha for å unnslippe et himmellegemes gravitasjonsfelt. For Jorden og Månen er unnslipningshastigheten henholdsvis 11,2 og 2,4 km/s ved overflaten, mindre høyere opp. Unnslipningshastighet omtales ofte som den parabolske hastighet, eller i russisk litteratur som den annen kosmiske hastighet. Ved beregning av unnslipningshastigheten tas det ikke hensyn til atmosfæremotstand og andre himmellegemers tyngdekraft.