Tredje kosmiske hastighet, uttrykk særlig benyttet i russisk teknisk litteratur, om den minstehastighet et legeme må ha når det skal unnslippe så vel Jordens som Solens gravitasjonsfelt. Hastigheten er ved Jordens overflate ca. 16,7 km/s.