AIS-satellitt, satellitt utstyrt for å ta imot og videreformidle AIS-data. Hensikten er å utvide systemets rekkevidde. Den første norske AIS satellitten har betegnelsen AISSat-1.