Molnijabane, ellipseformet satellittbane med høy inklinasjon. Benyttet av enkelte kommunikasjonssatellitter (f.eks. sovjetiske/russiske i Molnija-serier) slik at de i nærheten av apogeum kan sees over lange perioder fra jordstasjoner. Blir også kalt hiltonbane, etter W. F. Hilton, som skal ha lansert ideen.