LDEF, forholdsvis stor amerikansk satellitt, en friflyger, konstruert for uforstyrret gjennomføring av eksperimenter i rommiljø. Den var formet som en slags sylinder med 12 sidekanter; lengden var 9,1 m, diameteren 4,3 m og vekten 9705 kg. LDEF ble satt ut 7. april 1984 fra romfergen Challenger, og skulle egentlig ha vært tatt ned i februar 1985, men forsinkelser og deretter Challenger-ulykken resulterte i utsettelse til 1990. Av 57 eksperimenter gav flere innsikt i hvordan atomært oksygen, ultrafiolett stråling og mikrometeoroider/romskrap-partikler påvirker forskjellige typer overflatemateriale. Et annet eksperiment gikk ut på å studere hvordan 125 millioner tomatplantefrø reagerte på stråling og vektløshet i rommet. Et stort antall av disse frøene ble senere fordelt til skoler i og utenfor USA (bl.a. Norge), slik at til sammen 3,5 millioner elever kunne studere brukbarheten.